Jij en de Zorg

Werken in de zorg... daar word je beter van

WERKEN IN DE...

Gehandicaptenzorg

Buitengewoon
Mensen met een beperking worden vaak gehandicapt genoemd. Ze willen graag zo gewoon mogelijk leven, een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen.Ze zijn buitengewoon. 

Jij en de gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg bied je zorg en ondersteuning bij álle aspecten van het leven: wonen, werk en dagbesteding, vrije tijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid. 
Wil je een idee krijgen van de gehandicaptenzorg in Friesland, 
kijk dan eens bij TalantJP van den BentMaeykehiemAlliadeTjallingahiem of ZuidOostZorg.

BEROEPEN IN DE Gehandicaptenzorg

Informatie